Klarabergsgatan

När Klarabergsviadukten byggdes på 1960-talet var det för att skapa en motorväg genom staden. Vägen byggdes fram till Kungsholmen, men stannade där. Det blev ingen motorväg och därför har viadukten alltid känts överdimensionerad för sitt faktiska trafikflöde.  

Klarabergsviadukten kommer smalnas av för att frilägga stationsbyggnaden och möjliggöra en förlängning av Centralhallen, som tillhör centralstationen. När delar av Klarabergsviadukten skalas bort skapas ny kapacitet till hela området. Mer yta frigörs framför stationshuset som en av flera insatser för att byggnaden ska återfå sin historiska gestaltning. I framtiden kan Klarabergsviadukten bli en trivsam och grönskande passage för människor i rörelse.

Klarabergsviadukten idag och visionsbild över ny entré mot Klaragatan som smalnas av och ger mer plats för fotgängare.
Klarabergsviadukten idag och visionsbild mot ny stationsentré mot Klaragatan som smalnas av och ger mer plats för fotgängare.

Du kanske också är intresserad av: