Hela Sveriges Centralstation

Stockholms Centralstation invigdes 1871. Då reste runt 100 personer med tåg varje dag. Idag är det noden i Sveriges järnvägsnätverk. Det är också landets mest besökta plats med över 200 000 resenärer och besökare per dag. Centralstaden handlar om att med resandet i centrum utveckla både stationen och stationsområdet för många kommande generationer.

Centralstationen är lika praktfull som dold i innerstaden. Endast fasaden mot Vasagatan synlig medan resterande delar antingen är kringbyggda eller dolda av vägbroar och byggnader som tillkommit under de mer än 150 år som gått sedan stationen uppfördes.

Dagens station med plattformar och spår är sliten och eftersatt. Brist på plats gör att tågen har svårt att ställa om på ett bra sätt, vilket skapar problem som sprids ut vidare i järnvägssystemet. På många ställen är det trångt och svårt att komma fram. Det är inte trevligt att vänta på eller anlända med sitt tåg.

Vi vill att stationen både utvecklas för att möta framtidens resande och samtidigt återtar sin roll i staden. Därför återupprättas flera offentliga platser runt omkring stationshuset. På så sätt synliggörs Centralstationen och Centralhallen från alla väderstreck. Stationsbyggnaden friläggs och lyfts fram för att få tillbaka sin historiska gestalt.

Genom att utveckla både stationen och stationsområdet formas hållbara och attraktiva miljöer där människor möts och trivs. Samtidigt vill vi återställa länken till Klarakvarteren och på nytt sammankoppla Kungsholmen med Stockholm city.

På så sätt kan vi:

  • Möta framtidens kapacitetsbehov

  • Möjliggöra för fler att ta tåget och resa hållbart

  • Skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig bytespunkt

  • Fylla området med liv, rörelse och grönska

Dagens vy mot Centralstationen vid Vasagatan och visionsbild mot Klarabergstorg och ny stationsentré.

Läs mer om hur stationen utvecklas: