Terminalslingan

Gatan utanför Cityterminalen kallas för Terminalslingan. Den kommer att utvecklas för att bli en viktig nod för busstrafik.

Terminalslingan utvecklas som viktig knutpunkt för busstrafiken i Stockholm. Detta inkluderar lokal-, regional-, fjärr- och charterbussar såväl som fotgängare. En viktig del av områdets utveckling är att göra det säkrare och mer bekvämt för alla som rör sig på platsen.

Gatan får också ett tydligare sammanhang och blir en självklar del av kvarteret genom den nya bebyggelsen som växer fram. Terminalslingan kommer att korsas av ett antal nya tvärgator i sydvästlig riktning där också solen lyser upp gatan. Genom det skapas ett varierat gaturum längs den annars långsträckta gatan.

Terminalslingan idag och visionsbild med nya byggnader och gaturum.

Du kanske också är intresserad av: