Centralhallen

Centralhallen är en av landets och Stockholms mest kända och uppskattade interiöra offentliga rum. Med detta som grund återskapas stationens absoluta knutpunkt för alla trafikslag i området.

Centralhallen kommer fortsatt att spela en central roll på stationen. Genom att minimera biltrafiken och i stället prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik kan vi minska avstånden mellan de olika trafikslagen och göra det enklare att resa hållbart. Vi skapar ett nytt nav för framtidens resande.

Genom att smalna av Klarabergsviadukten och förlänga den norra delen av Centralhallen skapas ett samlat entrérum till stationen. Centralhallen får därmed en ny entré. Från den utvecklade Centralhallen har resenärerna direkt tillgång till Arlanda Express och möjlighet att ta hissen eller trapporna för att nå Cityterminalen. Resenärerna kan också ta sig ned till en ny tunnel under Klarabergsgatan som leder vidare till järnvägsspår, tunnelbana och i framtiden även till Citybanan.

Centralhallen idag och visionsbild med ny entré mot Klarabergsviadukten.

Du kanske också är intresserad av: